Bač, drevni grad na rečici Mostongi dao je ime celoj regiji – Bačka. Prvi tragovi o Baču datiraju još iz 535. godine, kada ga vizantijski car Justinijan I pominje u svom pismu. 873. godine Bač je bio avarsko utvrđenje, a na prelazu prvog milenijuma u drugi, Bač postaje središte županije, crkveno sedište i kraljevski grad u koji redovno dolaze kraljevi i plemići na zabave i sabore.


Bač je do danas sačuvao svoj šarm, lepotu i bogatstvo kulturne baštine. Franjevačka crkva i samostan jedni su od najstarijih sakralnih spomenika iz Xii veka. U samstanu je bila smeštena prva bolnica na ovoj teritoriji u kojoj su se lečili i križari i hodočasnici na putu u svetu zemlju. Bačka tvrđava iz 14 veka, ostaci turskog kupatila, manastir u Bođanima nezaobilazne su turističke destinacije u opštini Bač.Nezaobilazna tačka u šetnji sarim Bačem je i najstarija apoteka u Vojvodini poznate bačke porodice Gebauer. Posebno je prijatan boravak u prirodi kojom je opština Bač bogata, te pruža mogućnosti neposrednog kontakta sa jedinstvenom florom i faunom i brojnim vodotocima bačkog podunavlja. Ovde posebno treba izdvojiti jezero Provala sa prostranom peščanom plažom, kamping zonom i izletištem, Dunav, kanal DTD sa pešačkim stazama, biciklističku stazu i lovište Plavna sa vizitorskim centrom za posmatranje divljih životinja i foto safari.